کالکشن تاج از کارخانه فرش جردن آران و بیدگل

مجموعه فرش های 1200 شانه تاج با طرح مدرن و وینتیج کلاسیک

همراه با تراکم 3600 بافته شده با نخ مودال آکریلیک

تاج محل