تماس با ما

نمایشگاه مرکزی
آران و بیدگل - شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی
بلوار دکتر اسلامی - نمایشگاه فرش جردن
تلفن تماس
تلفن: 4-50671 547
3800 462 0913
کارخانه
آران و بیدگل - شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی
انتهای بار کارگر ( بلوار اصلی) - فرعی امید (فرعی پنجم)
زمان کاری
7 روز در هفته
از 8 صبح تا 9 شب

ارسال پیام برای ما