| |
Monday, July 13, 2020
چیدمان فرش ماشینی در اتاق چگونه است ؟
برای چیدمان فرش در اتاق باید نقطه مرکزی اتاق را پیدا کرده و مبلمان را بر حسب نقطه کانون اتاق روی فرش ماشینی چیدمان می کنیم.
چیدمان فرش ماشینی در اتاق چگونه است ؟

چیدمان و آراستن مبلمان منزل به سمت ایجاد فضایی پیش می رود که که چشم بیننده را به طرف راحتی و آرامش پیش ببرد. اگر چه هیچ قانونی در هیچ کجا وضع نشده که در مورد چیدمان مبلمان و منزل باشد . راهنمای های ذیل می تواند به شما در ساختن فضای بیشتر کمک کند.

هدف از اتاق نشیمن این است که فضایی را برای استراحت درست کنیم که به صورت کاربردی باشد. با بررسی این نکته می توانیم نقطه کانون منزل را تعیین کنید.

نقطه کانون هر اتاق مرکز اصلی توجه قرار داده شده است . برای بسیاری از اتاق ها نقطه کانون و توجه، تلویزیون است . نقطه کانونی اتاق شما تلویزیون یا شومینه است ،مبلمان خود را طوری مرتب کنید تا نقطه کانونی را ببینید.

در حالیکه شما مجبور نیستید مبلمان را مستقیما در مقابل نقطه کانونی قرار دهید.شما می خواهید مطمئن شویدکه مانع دید تلویزیون نباشد.

مبلمان باید اولین چیزی باشدکه در اتاق نشیمن قرار می دهیم ، تا هنگامی که کسی وارد فضا اتاق می شود توجه کند.

مرکز اتاق را پیدا کنید

مرکز اتاق جایی است که یک نقطه ایده آل برای میز مبل می باشد. یک استراتژی طرح این است که ابتدا مرکز اتاق راپیدا کنیم سپس مبلمان را دور تا دور آن بچینیم . یک میز خیلی کوچک فضای لازم برای نگه داشتن کتاب ، نوشیدنی و چیزهای دیگر را ندارد .محل صندلی را در اطراف مرکز اتاق نشیمن خود قرار دهید تا به راحتی به میز قهوه برسد.

ایجاد قرینه سازی:

چیدمان مبل ها با قرینه سازی در ذهن یک عنصر ا صلی به اتاق نشیمن تان راایجاد می کند.هنگامی که می خواهید یک فضای نشیمن را درست کنید دو صندلی و دو میز کوچک به جای یک میز انتخاب کنید . گروه بندی متقارن عناصر دکور مثل شمع و دیوار می تواند به انگیزه احساس تطابق در اتاق کمک کند.

برای راحتی خودتان چیدمان کنید.

هنگامی که اتاق نشیمن را چیدمان می کنید اولویت اول خود را راحتی خودتان قرار دهید.صندلی های بزرگ را برای هر اتاق نشیمن خیلی بزرگ است .

میز های کوچک و عسلی را کنار صندلی ها قرار دهید تا جای نوشیدنی و غذای را راحت داشته باشید.

استفاده از فضای عمودی

وقتی که مبلمان و اثاثیه خود را چیدمان می کنید فضای عمودی را فراموش نکنیدو اگر فضای زیادی برای میز در محوطه اتاق نشیمن دارید، دیوار های اضافی ، طاقچه را برای نمایش کتاب های ذخیره و اقلام تزئینی تصور کنید.

برای بزرگ تر نشان دادن اتاق نشیمن ، یک آینه قدی بلند نزدیک نزدیک نقطه مرکزی اتاق قرار دهید.محدودیتی وجود نداردکه چه کاری شما بتوانید با فضای عمودی انجام دهید.به طور مثال ، شما می توانید شومینه ای را روی دیوار قرار دهید که واقعا دیوار گرما را فراهم کند.

مهم نیست که تلاش شمابرای رسیدن به چه چیزی در اتاق نشیمن است، آرامش و چیدمان مناسب مبلمان ها می تواند به مرکز کمک کند. با در نظر گرفتن برخی از این دستور العمل های طراحی مطمئن شوید که با دنبال کردن تنظیمات می توانید به هدفتان برسید.

تاریخ ثبت : 1397/10/24

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب